Pasoš kompetencija – regionalni instrument za povećanje zapošljivosti

Od naredne godine MAPS – Mreža aktivista za Pasoš kompetencija u Srbiji proširiće svoje delovanje kroz širenje mreže savetnika u Srbiji i regionalnu saradnju sa kolegama iz Bosne i Hercegovine i sa Kosova.

O ovom pitanju i tekućim temama razgovarano je na dvodnevnom sastanku MAPS-a održanom u Vrnjačkoj Banji.  Savetnici su iskoristili priliku da razmene iskustva u radu sa korisnicima na terenu, podnesu izveštaje o implementaciji Pasoša kompetencija u lokalne akcione planove, redovnoj saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kao i unapređenju procesa savetovanja.

Zbog velikog broja aktivnosti na impelementaciji instrumenta i povećanja broja korisnika na terenu, neophodan je veći broj savetnika za rad sa Pasošem kompetencija, kao i izvestan broj trenera, kako bi poces širenja mreže savetnika postao održiv i konstantan.

Delovanjem na terenu i kroz saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje,  proces savetovanja sa Pasošem kompetencija do sada je prošlo oko 200 nezaposlenih  korisnika, uglavnom  iz osetljivih teško zapošljivih kategorija.

Uvažavanje kompetencija postaje blisko  poslodavcima u Srbiji, dok na evropskom tržištu rada kompetencije zaposlenih odavno predstavljaju najvažniji resurs.  Zato su neke od aktivnosti MAPS-a usmerene upravo na senzibilisanje poslodavaca  o ovom pitanju.

2018-12-16T19:21:05+00:0002/12/2018|