Održana Druga regionalna konferencija „South-East Europe meets Competencies Passport“

GIZ ORF MMS, u okviru nemačke razvojne saradnje u partnerstvu sa  Nemačkim institutom za obrazovanje odraslih tokom protekle dve godine podržava širenje i implementaciju instrumenta Pasoš kompetencija u zemljama Zapadnog Balkana.

Druga regionalna Konferencija održana u Sarajevu 24. i 25. septembra ove godine,  bila je  prilika za predstavljanje i razmenu primera dobre prakse i korišćenja instrumenta Pasoš kompetencija u Nemačkoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu. Pored toga, savetnici sertifikovani za rad sa Pasošem kompetencija razmenili su iskustva i alate koje koriste u svom radu, jačajući na taj način međusobne veze i regionalnu saradnju.  MAPS – Mreža aktivista za Pasoš kompetencija Srbije uzela je aktivno učešće na konferenciji prezentacijom o dosadašnjoj implementaciji Pasoša kompetencija u Srbiji. Za dve godine učinjeno je mnogo: prilagođavanje instrumenta, osnivanje funkcionalne mreže i udruženja savetnika, preko 400 korisnika prošlo je savetovanje sa Pasošem kompetencija, instrument je uvršten u lokalne akcione planove i strategije. Radi se na proširenju mreže savetnika i daljoj implentaciji Pasoša kompetencija  u institucionalne okvire.

2019-10-06T17:49:55+00:0006/10/2019|