Ko smo mi?2019-06-28T19:38:26+00:00

Ko smo mi?

MAPS – Mreža aktivista za Pasoš kompetencija Srbije

MAPS –  Mreža aktivista za Pasoš kompetencija Srbije nastala je kao plod zajedničkog rada osam organizacija civilnog društva iz Srbije na uvođenju i implementaciji Pasoša kompetencija u Srbiji.
MAPS čini 17 sertifikovanih savetnika za Pasoš kompetencija iz Srbije delegiranih iz organizacija civilnog društva koje dugi niz godina rade u oblasti ljudskih prava i inkluzije osetljivih grupa. To su: Centar za proizvodnju znanja i veština (CPZV) Novi Sad , Udruženje „Laris“ Čačak, Udruženje „Uradimo zajedno“ Kragujevac , Centar „Inventiva“ Beograd, Udruženje građana „Treehouse“ Kruševac, Udruženje psihologa Novi Pazar (UPNP), Dečiji centar „Mali princ“ Beograd i SOS Dečije selo Kraljevo.

Implementacija i primena Pasoša kompetencija u Srbiji

U okviru projekta „Stvaranje prilika za zapošljavanje ugroženih grupa kroz poboljšanje opštinskih usluga“ MAPS trenutno radi na  povećanju zapošljivosti osetljivih, teško zapošljivih kategorija stanovništva. Međutim mogućnosti, odnosno prilike za implementaciju Pasoša su mnogo šire.
MAPS kontinuirano radi na uspostavljanju saradnje sa institucijama sistema i nadležnim donosiocima odluka kako bi Pasoš bio prepoznat i priznat instrument za povećanje zapošljivosti svih profila i kategorija stanovništva, značajna podrška tražiocima posla  ali i  poslodavcima.
Namera nam je da Pasoš kompetencija postane prvi korak u povećanju zapošljivosti u Srbiji i regionu uz poštovanje principa inkluzije i jednakih mogućnosti za sve.

Vizija i misija MAPS-a

U okviru implementacije Pasoša kompetencija u Srbiji, potpisan je Memorandum o saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje između svih osam organizacija koje čine MAPS i Nemačkog  društva  za međunarodnu saradnju (GIZ). Cilj ove saradnje je da se Pasoš kompetencija uvede u institucionalne okvire, postane održiv instrument i prvi korak u povećanju zapošljivosti u Srbiji i regionu, što ujedno predstavlja i viziju implementacije Pasoša kompetencija u Srbiji.